stockton on tees
No Gatenby Parents Name Event Spouse Name Date Place Notes
39 william elizabeth ann ellis (spouse) birth
01-Jan-1858 of stockton on tees
56 rose ann thomas & rachel GILL birth
06-Aug-1868 stockton LDS submission
32 rose ann thomas & rachel GILL birth
06-Aug-1868 stockton
57 rose ann thomas & rachel GILL death
18-Dec-1868 stockton LDS submission
59 joseph thomas & elizabeth WILSON birth
01-Jan-1875 stockton LDS submission
43 george ernest thomas & elizabeth birth
29-Oct-1878 stockton LDS submission
17 john william ellis william & annie ELLIS birth
10-Jan-1879 stockton on tees LDS submission
40 john william ellis william & annie ELLIS (LDS) death
28-Feb-1892 stockton on tees LDS submission
44 george ernest spouse death catherine MCALPINE 04-Apr-1925 stockton LDS submission